Цени


Цените на услугите се договарят индивидуално в зависимост от обема и вида на предоставените услуги.

Приложените по-долу листи ще Ви дадат приблизителна представа за цената на счетоводно обслужване на Вашата фирма.

Цените в раздел Разширени услуги са индивидуални и подлежат на конкретно договаряне.

⇒ Цени за абонаментно обслужване

⇒ Цени за допълнителни услуги

⇒ Цeни за ЛС и ТРЗ

⇒ Цени за еднократни услуги

Свържете се с нас, за да уточним в детайли вида и обема на услугите, които желаете да ползвате и крайната цена!