Счетоводно обслужване


Вътрешни правила за работна заплата
Съгласно чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, „Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда.“  Те се утвърждават от работодателя, като не могат да противоречат […]

Вътрешни правила за работната заплата


Велторн ЕООД е нова фирма, създадена в началото на 2016 година в Бургас с идеята да осигури качествено и достъпно счетоводно обслужване на базата на над 15 години опит в сферата на счетоводството и финансите. Какво според нас означава качествено счетоводно обслужване? Спазване на всички ангажименти, поети чрез договора сключен с Вас; Спазване изискванията на действащото законодателство; […]

Велторн ЕООД – за нас и нашата дейност