Цени за ЛС и ТРЗ услуги


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

до 10 души 10.00 лева на човек
от 11 до 30 души 8.00 лева на човек
от 31 до 50 души 7.00 лева на човек
над 50 души по договаряне
При сключен договор за абонаментно обслужване, за 1 лице при нерегистрирани по ЗДДС фирми и за до 2 лица при регистрирани, не се заплаща такса.
В персонала се включват всички лица, подлежащи на осигуряване, съгласно Кодекса за социални осигуряване.

Цените са крайни, в лева, като могат да бъдат различни от посочените при договаряне и на допълнителни условия, като начин на плащане, по-голям брой фирми на един клиент и др.