Цени за абонаментно обслужване


Цена за абонаментно обслужване

Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с  производство

Месечни цени за абонаментно обслужване на фирми, нерегистрирани по ДДС, с 1 заето лице

до 20 документа месечно 60 80 100
от 21 до 40 документа месечно 90 110 150
от 41 до 60 документа месечно 120 140 190
от 61 до 80 документа месечно 150 170 220
от 81 до 100 документа месечно 170 190 250
над 100 документа по договаряне

Месечни цени за абонаментно обслужване на фирми, регистрирани по ДДС, с до 2 заети лица

до 20 документа месечно 120 150 180
от 21 до 40 документа месечно 160 190 220
от 41 до 60 документа месечно 200 230 260
от 61 до 80 документа месечно 240 270 300
от 81 до 100 документа месечно 280 310 340
от 101 до 150 документа месечно 340 370 400
от 151 до 200 документа месечно 400 430 460
от 201 до 300 документа месечно 480 510 540
от 301 до 400 документа месечно 560 590 620
над 400 документа по договаряне
За ТРЗ и ЛС обслужване за всяко следващо лице, цената е съгласно ценовата листа за ТРЗ и ЛС.
Цените са крайни, в лева, като могат да бъдат различни от посочените при договаряне и на допълнителни условия, като начин на плащане, по-голям брой фирми на един клиент и др.
„Документ“ е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици – фактура, платежен документ и др.