Услуги


26042012272

Няколко основания да възложите счетоводната работа на външна фирма:

  • Документооборотът на фирмата Ви е твърде малък, за да ангажирате персонал за неговата обработка
  • Разходите за наемане на счетоводители на трудов договор, за  закупуване на офис техника, за закупуване и абонамент за счетоводен софтуер, за  обучение на персонал и други съпътстващи счетоводното обслужване са твърде големи
  • Вие започвате дейност и все още нямате идея как да организирате документооборота, вътрешния контрол, задълженията и отговорностите на членовете на вашия екип, свързани с материалните и финансови активи на фирмата
  • Нямане време и желание да се занимавате с организация и на счетоводен отдел
  • Имате възможност да извършвате част от счетоводната работа, но за останалата Ви е необходимо съдействие
  • Фирмата Ви не осъществява дейност, но подава ежегодно декларации и отчети
  • Вие сте физическо лице и имате нужда от съдействие при попълване на определени документи

Ако сте решили, че за Вас е по-удобно да Ви обслужва външна фирма, ето какво предлагаме ние:

Абонаментно счетоводно обслужване

При условията на договор за абонаментно счетоводно обслужване, получавате основните счетоводни услуги, които сме преценили, че са достатъчни за безпроблемната работа на Вашата фирма. Пълна информация за това ще намерите на страницата Абонамент. Ако според Вас сме включили нещо повече от необходимото Ви, то може да отпадне.

Ако Ви е необходимо нещо повече, вижте с какво още можем да Ви бъдем полезни:

Допълнителни счетоводни услуги

Ние може да издаваме вместо Вас фактури, които да получите отпечатани на хартия или да Ви ги изпратим на имейл и Вие да ги отпечатате.

Можем да съставяме вместо Вас различни документи – платежни нареждания, касови ордери, командировъчни заповеди, авансови отчети, пътни листи и други, които да получавате по същия начин

Можем да разработим типови бланки за вашата фирма, които да улеснят работата Ви.

Обменът на документи между нас може да става като ние посещаваме Вашия офис, Вие ни посещавате или по електронен път. Част от счетоводните услуги, които Ви предоставяме може да се извършва и на място в офис на клиента.

И какво още?

Можем да Ви помогнем да изградите система за вътрешен контрол с ясно определени задължения и права на всички членове на екипа Ви, която да помогне за по-ефективна работа, минимизиране на грешките и евентуалните злоупотреби и проследяване на материалните и финансовите потоци във фирмата.

На определен етап Вие може да се нуждаете от анализи и прогнози за Вашата фирма, например когато обосновавате искане за банков кредит. Според нас, една фирма се нуждае от такава информация постоянно. Именно заради това считаме, че е добре да се прецени, колко детайлна и аналитична трябва да е обработката на счетоводната информация за Вашата фирма и начина на представяне и периодичността, в която желаете да я получавате. Тази информация, в актуализирано досие на Вашата фирма, ще получавате на имейл или на хартиен носител.

Ако желаете да анализирате финансово-счетоводната информация  не само чрез стандартните показатели за анализ, но и детайлно и индивидуално, бихме могли съвместно с Вас да разработим модел, в който на базата на отчетни данни да проследявате резултати, показатели, тенденции, както за цялата фирма, така и за отделни обекти или да моделирате прогнози за различни сценарии за развитие.

Вие най-добре познавате бизнеса си и знаете от какво имате нужда, ние само можем да Ви дадем още идеи.