Цени за допълнителни услуги


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Изготвяне на платежни нареждания без отпечатване 1.00 за брой платежно нареждане
Изготвяне на платежни нареждания с отпечатване 1.50 за брой платежно нареждане
Изготвяне на платежни нареждания в онлайн банкиране на клиента 0.80 за брой платежно нареждане
Фактуриране 2.00 за брой фактура
Съставяне на други документи по договаряне
Получаване на документите от обект на клиента с отдалеченост до 5 км. веднъж седмично 30.00 на месец
Получаване на документите от обект на клиента с отдалеченост над 5 км. веднъж седмично по договаряне
Изготвяне на интрастат декларации
нулева 20.00 на месец
до 5 пристигания/изпращания 50.00 на месец
от 6 до 10 пристигания/изпращания 8.50 за пристигане/изпращане
от 11 до 15 пристигания/изпращания 8.00 за пристигане/изпращане
от 16 до 20 пристигания/изпращания 7.50 за пристигане/изпращане
над 20 пристигания/ицпращания 7.00 за пристигане/изпращане
Цените са крайни, в лева, като могат да бъдат различни от посочените при договаряне и на допълнителни условия, като начин на плащане, по-голям брой фирми на един клиент и др.