Заплащане на извънредния труд и труда в почивни и празнични дни


Заплащането на извънредния труд и труда, положен в дните на официални празници е въпрос засягащ и работници, и работодатели. Ето накратко правилата, валидни при определяне на трудовото възнаграждение в тези случаи.

Заплащане на извънредния труд

Минималният размер на заплащане на положения от работниците и служителите извънреден труд е определен в чл. 262 от Кодекса на труда.

Така за положения извънреден труд, освен дължимото по договор, се заплаща и увеличение, което е:

  • 50 на сто – за работа през работните дни;
  • 75 на сто – за работа през почивните дни;
  • 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
  • 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Работещите на ненормиран работен ден не получават допълнително възнаграждение за положения извънреден труд в работни дни. Те ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 5 дни годишно.

За положения от тези работници извънреден труд в почивни дни и дните на официалните празници се заплаща увеличение съответно 75 и 100%.

Заплащане на труда, положен в дните на официални празници

За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Така ако положения труд е съгласно график, на работника се заплаща поне двоен размер на трудовото възнаграждение, а ако е извънреден, размерът е минимум четворен.

Работещите при условията на сумирано работно време, когато по график полагат труд в дните на официални празни празници, получават минимум удвоения размер на трудовото си възнаграждение. За тях извънредния труд се изчислява за периода на изравняване и не е фиксиран като конкретна дата, така че не може да се говори за извънреден труд в празнични или почивни дни.

Официални празници, съгласно Кодекса на труда са:

1 януари – Нова година;

3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;

1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност;

6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

6 септември – Ден на Съединението;

22 септември – Ден на Независимостта на България;

1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;

24 декември – Бъдни вечер;

25 и 26 декември – Рождество Христово;

Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.

Министерският съвет може да обявява и други дни еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да бъде по-голяма от 48 часа, а продължителността на седмичната почивка – по-малка от 24 часа.

При разместване на почивните дни трудът, който се полага при отработване в почивен ден се заплаща като в нормален работен ден, а труда положен в изместения през седмицата почивен ден – като в почивен (а не като на официален празник).

                                                                                                                                                                                                                     Велторн