Публикации


Велторн ЕООД е нова фирма, създадена в началото на 2016 година в Бургас с идеята да осигури качествено и достъпно счетоводно обслужване на базата на над 15 години опит в сферата на счетоводството и финансите. Какво според нас означава качествено счетоводно обслужване? Спазване на всички ангажименти, поети чрез договора сключен с Вас; Спазване изискванията на действащото законодателство; […]

Велторн ЕООД – за нас и нашата дейност