Предоставена безвъзмездна финансова помощ


Във връзка с преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Велторн ЕООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и конкуреноспособност.

Общата стойност на проекта е 3 000,00 лв., от които 2 550 лв. европейско и 450,00 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта – 20.08.2020 г.

Дата на приключване на проекта – 20.11.2020 г.

Място на осъществяване – гр. Бургас.

Целта на проекта е осигуряване на ликвидност за покриване на текущи разходи и запазване на работните места.

Изпълнението на всички проекетни дейности на дружеството се осъществява при спазване принципите на икономичност и ефективност на разходите, както и на хоризонталните политики на Европейския съюз, основаващи се на равенство и липса на дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда.